proizvoda

 • POTASSIUM BICARBONATE/E501

  KALIJ BIKARBONAT / E501

  Zamijenite natrijum bikarbonat kao za rasula sredstva za brašno, kolače, peciva, pečene proizvode,
  kiselina modificira pH i smanjuje kiselost,
  Dodan sladovini ili vinu, reagira s vinskom kiselinom i stvara kalijev bitartrat koji se efikasno nerastvori,
  Dodati hrani za krave za povećanje proizvodnje mlijeka,
  Tehnički kvalitet može se koristiti kao folijarno gnojivo, kalijevo gnojivo.